Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-216/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka za leto 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka in nerevidirane računovodske izkaze družbe Krka za leto 2017 s pomembnejšimi pojasnili.

Računovodski izkazi in izjava za javnost so v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 3. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.03.2018