Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-36/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 19. 4. 2018 do vključno 20. 4. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 1.716 lastnih delnic v skupni vrednosti 99.554 EUR, in sicer:

- 19. 4. 2018    1.091 delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR in
- 20. 4. 2018      625 delnic po povprečni tehtani ceni 58,04 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 758.734 kar je predstavljalo 2,314 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 760.450 kar predstavlja 2,319 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 4. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.04.2018