Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-20/18

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Objava informacije o pomembnih deležih

Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, družba Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

AIK banka AD Beograd  je Gorenjsko banko d.d., Kranj dne 15.05.2018 z obrazcem P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev obvestila, da se ji je povečal delež v kapitalu banke iz 24,66% na 25,22% s pridobitvijo 10.112 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

AIK banka AD Beograd ima v lasti 97.831 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

David Benedek, predsednik uprave
Datum: 16.05.2018