Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-21/18

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Objava informacije o pomembnih deležih

Na podlagi določila 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, družba Gorenjska banka d.d., Kranj objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB)  je Gorenjsko banko d.d., Kranj dne 21.05.2018 z obrazcem P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev obvestila, da se ji je zmanjšal delež v kapitalu banke iz 6,81% na 0% z odsvojitev delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. ima 0 delnic Gorenjske banke d.d., Kranj z oznako GBKR.

David Benedek, predsednik uprave
Datum: 22.05.2018