Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-478/18

INLES, d.d., Ribnica

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in njimi povezanih oseb

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uredbe 596/2014 in Delegirane Uredbe 2016/522,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestila o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb, katere je družba prejela dne 28.5.2018. Vsebina je razvidna iz priponk

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 28.05.2018
Pripeti dokumenti:  Obvestilo 1,  Obvestilo 2