Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-54/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 15. 6. 2018 do vključno 21. 6. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.647 lastnih delnic v skupni vrednosti 563.605 EUR, in sicer:

- 15. 6. 2018   2.075 delnic po povprečni tehtani ceni 58,30 EUR,
- 18. 6. 2018   2.106 delnic po povprečni tehtani ceni 58,25 EUR,
- 19. 6. 2018   2.070 delnic po povprečni tehtani ceni 58,35 EUR,
- 20. 6. 2018   1.630 delnic po povprečni tehtani ceni 58,60 EUR in
- 21. 6. 2018   1.766 delnic po povprečni tehtani ceni 58,70 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 784.466 kar je predstavljalo 2,392 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 794.113 kar predstavlja 2,422 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 6. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.06.2018