Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-648/18

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o redni skupščini Slovenskega državnega holdinga, d. d., z dne 26. 7. 2018

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d. d., objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo:

Na skupščini družbe Slovenski državni holding d. d. (v nadaljevanju: SDH d. d.), ki je potekala dne 26. 7. 2018, se je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SDH d. d., in SDH d. d. za poslovno leto 2017, s pozitivnima mnenjema revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in Skupine SDH, d. d., za poslovno leto 2017 in s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Nadalje je skupščina SDH podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2017. Za revizorja SDH d. d. in Skupine SDH d. d., za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 je bila imenovana revizijska družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Navedeno obvestilo bo od dne 27. 7. 2018 objavljeno tudi na spletni strani www.sdh.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava
Slovenski državni holding d. d.
Datum: 27.07.2018