Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-68/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 24. 8. 2018 do vključno 30. 8. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.841 lastnih delnic v skupni vrednosti 217.737 EUR, in sicer:

- 24. 8. 2018       918   delnic po povprečni tehtani ceni 56,98 EUR,
- 27. 8. 2018       982   delnic po povprečni tehtani ceni 56,60 EUR,
- 28. 8. 2018    1.032   delnic po povprečni tehtani ceni 56,41 EUR in
- 29. 8. 2018       909   delnic po povprečni tehtani ceni 56,80 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 796.802 kar je predstavljalo 2,430 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 800.643 kar predstavlja 2,441 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 8. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.08.2018