Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-24/18

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 126. člena v zvezi z drugim odstavkom 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/2007 - popr., 69/2008, 40/2009, 88/2010, 78/2011, 55/2012, 105/2012 - ZBan-1J, 63/2013 - ZS-K, 30/2016, 44/2016 - ZRPPB, 9/2017) družba MLINOTEST d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Skladno s sklepom o umiku delnic MAJG iz trgovanja na organiziranem trgu, sprejetim na skupščini družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d. dne 13.06.2018 pod točko 3. dnevnega reda, je družba MLINOTEST d.d. delničarjem, ki so na skupščini nasprotovali temu umiku, poslala predlog za sklenitev pogodbe o prevzemu predmetnih delnic. Družba je na podlagi sklenjenih pogodb o prevzemu delnic v mesecu avgustu 2018 pridobila 68.607 lastnih delnic.

Pred navedenimi pridobitvami je družba MLINOTEST d.d. imela 6.132 lastnih delnic, kar je predstavljalo 0,18 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico pred navedenimi pridobitvami je znašalo 3.441.769.

Po navedenih pridobitvah ima družba MLINOTEST d.d. 74.739 lastnih delnic, kar predstavlja 2,17 % vseh izdanih delnic MAJG. Število delnic MAJG z glasovalno pravico po navedenih pridobitvah znaša 3.373.162.

 

To obvestilo bo od 31.08.2018 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 31.08.2018