Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-73/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 9. 2018 do vključno 13. 9. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.116 lastnih delnic v skupni vrednosti 176.738 EUR, in sicer:

- 7. 9. 2018         575   delnic po povprečni tehtani ceni 56,80 EUR,
- 11. 9. 2018       739   delnic po povprečni tehtani ceni 56,77 EUR,
- 12. 9. 2018       532   delnic po povprečni tehtani ceni 56,59 EUR in
- 13. 9. 2018    1.270   delnic po povprečni tehtani ceni 56,71 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 805.942 kar je predstavljalo 2,458 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 809.058 kar predstavlja 2,467 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 9. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.09.2018