Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-75/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 9. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.682 lastnih delnic v skupni vrednosti 320.661 EUR, in sicer:

- 14. 9. 2018    1.107   delnic po povprečni tehtani ceni 56,40 EUR,
- 17. 9. 2018    1.136   delnic po povprečni tehtani ceni 56,40 EUR,
- 18. 9. 2018    1.245   delnic po povprečni tehtani ceni 56,46 EUR,
- 19. 9. 2018       936    delnic po povprečni tehtani ceni 56,27 EUR in
- 20. 9. 2018    1.258   delnic po povprečni tehtani ceni 56,60 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 809.058 kar je predstavljalo 2,467 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 814.740 kar predstavlja 2,484 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 9. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.09.2018