Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-78/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 9. 2018 do vključno 27. 9. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.374 lastnih delnic v skupni vrednosti 299.876 EUR, in sicer:

- 21. 9. 2018    1.243   delnic po povprečni tehtani ceni 56,50 EUR,
- 24. 9. 2018    1.208   delnic po povprečni tehtani ceni 56,00 EUR,
- 25. 9. 2018    1.164   delnic po povprečni tehtani ceni 55,95 EUR,
- 26. 9. 2018    1.119  delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR in
- 27. 9. 2018       640   delnic po povprečni tehtani ceni 55,20 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 814.740 kar je predstavljalo 2,484 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 820.114 kar predstavlja 2,501 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 9. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.09.2018