Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-799/18

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Sklic 27. skupšćine delničarjev delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.

 

V skladu s 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. odstavkom 384. člena ZGD-1 in točko »šestič« statuta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica, uprava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. na zahtevo delničarja družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, s poslovnim naslovom Kamnje 41, 8232 Šentrupert (glavni delničar), sklicuje 27. skupščino družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo potekala 16. novembra 2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici.

Sklic 27. skupščine delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Zahteva za sklic skupščine glavnega delničarja družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert z dne 05. 10. 2018 z obrazložitvijo, Poročilo glavnega delničarja glede izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe z dne 5.10.2018, Izjava banke SKB d.d. o solidarni odgovornosti za plačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Odstopna izjava člana in predsednika nadzornega sveta g. Damijana Korošca z dne 10.10.2018, Odstopna izjava člana nadzornega sveta g. Zorana Boškovića z dne 10.10.2018, Predstavitev predlagane revizijske družbe RESNI revizija in svetovanje d.o.o. ter Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini), so v pripetih dokumentih.

Letna poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za zadnja tri leta so dosegljiva na povezavah:

GEA-LP-2017.pdf, GEA-LP-2016.pdf, GEA-LP-2015pdf.

To obvestilo bo od 12. 10. 2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.gea.si/.

Upava družbe
Datum: 12.10.2018