Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-817/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 10. 2018 do vključno 18. 10. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.225 lastnih delnic v skupni vrednosti 451.320 EUR, in sicer:

- 12. 10. 2018  1.630   delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR,
- 15. 10. 2018  1.464   delnic po povprečni tehtani ceni 55,08 EUR,
- 16. 10. 2018  1.665   delnic po povprečni tehtani ceni 54,94 EUR,
- 17. 10. 2018  1.697  delnic po povprečni tehtani ceni 54,60 EUR in
- 18. 10. 2018  1.769   delnic po povprečni tehtani ceni 54,77 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 832.284 kar je predstavljalo 2,538 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 840.509 kar predstavlja 2,563 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 10. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.10.2018