Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-823/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Spor glede zdravila esomeprazol na Danskem

Glede na člen 17 Uredbe (EU) št. 596/2014, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) objavlja naslednje sporočilo:

Krka obvešča zainteresirano javnost, da je njena hčerinska družba Krka Sverige AB (v nadaljevanju Krka Sverige) prejela sodbo Višjega sodišča v Kopenhagnu na Danskem v tožbi zaradi domnevne kršitve patenta EP 1 020 461 na Danskem, ki sta jo zoper Krko Sverige vložili družbi AstraZeneca, Švedska in AstraZeneca, Danska (v nadaljevanju AstraZeneca).  

Patent EP 1 020 461 je t. i. sekundarni patent, ki ščiti učinkovino esomeprazol, ki ima visoko optično čistost, medtem ko učinkovina esomeprazol ni patentno zaščitena kot novo zdravilo.

Prvostopenjsko sodišče v Kopenhagnu je februarja 2016 odločilo, da Krka Sverige krši navedeni patent ter da je bila s kršitvijo AstraZeneci povzročena škoda.

Krka Sverige je zoper odločbo vložila pritožbo na Višje sodišče v Kopenhagnu, ki je po opravljeni obravnavi ugotovilo, da Krka Sverige s prodajo svojega proizvoda na Danskem ni kršila patenta ter zavrnilo tožbeni zahtevek.

Odločba je pravnomočna. AstraZeneca lahko zoper odločbo vloži zahtevo za revizijo na Vrhovno sodišče Danske.

Krka je obvestila o tem sporu objavila 15. 12. 2010, 11. 4. 2013 in 25. 2. 2016.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 10. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.10.2018