Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-93/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka obvešča zainteresirano javnost, da je nadzorni svet družbe na svoji seji 21. 11. 2018 dal soglasje na spremembo Pravilnika o skladu lastnih delnic (v nadaljevanju: Pravilnik), ki jo je predhodno sprejela uprava družbe.

Družba lastne delnice pridobiva na podlagi sklepa skupščine, ki vsebuje pooblastilo za nakupe lastnih delnic do 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Pravilnik konkretizira skupščinski sklep in določa okvire za oddajo nakupnih naročil na borzi.

Za lažje izvajanje skupščinskega sklepa o pridobivanju lastnih delnic lahko družba na osnovi spremenjenega Pravilnika namesto prejšnjih 25 odstotkov sedaj dnevno kupi do 50 odstotkov delnic družbe, ki so bile v zadnjih 20 trgovalnih dneh v povprečju dnevno kupljene na Ljubljanski borzi.

Pravilnik vsebuje več omejitev, ki preprečujejo, da bi se zaradi nakupov lastnih delnic na trgu pojavili kakršnikoli kazalniki tržne manipulacije. Družba bo še naprej skrbela za transparentne nakupe lastnih delnic in sprotno obveščanje javnosti.

Spremenjeni pravilnik stopi v veljavo 22. 11. 2018, ko bo družba pričela z nakupi lastnih delnic po izteku zaprtega obdobja, vezanega na objavo devetmesečnega poročila.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 11. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.11.2018