Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-94/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 11. 2018 do vključno 29. 11. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.852 lastnih delnic v skupni vrednosti 486.996 EUR, in sicer:

- 22. 11. 2018  3.128   delnic po povprečni tehtani ceni 54,78 EUR,
- 23. 11. 2018  2.338   delnic po povprečni tehtani ceni 54,99 EUR,
- 26. 11. 2018     348   delnic po povprečni tehtani ceni 55,11 EUR,
- 27. 11. 2018      64    delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR in
- 28. 11. 2018  2.974   delnic po povprečni tehtani ceni 55,27 EUR.

Posredniki pri nakupih so bila SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 840.776 kar je predstavljalo 2,564 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 849.628 kar predstavlja 2,591 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 11. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.11.2018