Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-97/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 30. 11. 2018 do vključno 6. 12. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.082 lastnih delnic v skupni vrednosti 615.108 EUR, in sicer:

- 30. 11. 2018  3.537   delnic po povprečni tehtani ceni 55,60 EUR,
- 3. 12. 2018    1.168   delnic po povprečni tehtani ceni 55,60 EUR,
- 4. 12. 2018    3.209   delnic po povprečni tehtani ceni 55,54 EUR in
- 5. 12. 2018    3.168   delnic po povprečni tehtani ceni 55,33 EUR.

Posredniki pri nakupih so bila SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 849.628 kar je predstavljalo 2,591 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 860.710 kar predstavlja 2,625 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 12. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.12.2018