Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-99/18

KOVINTRADE D.D. CELJE

Rezultati odkupa lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z dobro poslovno prakso družba Kovintrade d.d.  Celje objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Kovintrade d.d. Celje obvešča javnost, da je v skladu z od 19.11.2018 do vključno 04.12.2018 objavljenim Pozivom k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje odkupila 7.000 lastnih delnic po ceni 36,30 eur na delnico, kar predstavlja 5,162% vseh izdanih delnic.

Delnice je družba pridobila na podlagi Programa odkupa lastnih delnic družbe Kovintrade d.d. Celje, objavljenega 19.11.2018.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe je 135.610.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 199 delnic,  kar je predstavljalo  0,147 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 7.199, kar prestavlja 5,309 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Uprava Kovintrade d.d. Celje
Datum: 07.12.2018