Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-979/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Odločitev Komisije EU v zadevi perindopril

Glede na člen 17 Uredbe (EU) št. 596/2014, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) zainteresirani javnosti sporoča, da je danes prejela odločbo Splošnega sodišča EU v zadevi perindopril.

Komisija EU je leta 2014 ugotovila, da naj bi Krka kršila določbo 101. člena  Pogodbe o delovanju Evropske unije in s tem povzročila izkrivljanje konkurence na trgu perindoprila v EU, ter Krki naložila plačilo kazni v višini 10.000.000 evrov. Krka je izrečeno kazen plačala v roku, ki  ga je določila Komisija.

Krka je zoper odločbo Komisije vložila tožbo na Splošno sodišče EU, ker je menila, da s svojim ravnanjem ni kršila pravil konkurenčnega prava.  

Splošno sodišče EU je danes izdalo sodbo. Sodišče je odločilo v korist Krke, oziroma je ugotovilo, da ravnanja Krke niso predstavljala omejevanja konkurence, ter Krka ni kršila določbe 101. člena  Pogodbe o delovanju Evropske unije. Splošno sodišče je zato kazen v višini 10.000.000 evrov razveljavilo.

Komisija lahko zoper odločbo Splošnega sodišča EU vloži pritožbo na Sodišče EU  (Court of Justice). V primeru pritožbe komisije bo Krka po prejemu vračila kazni oblikovala rezervacije v višini 10.000.000 evrov.

Krka je obvestila o zadevi perindopril objavila 26. 11. 2008, 6. 1. 2009, 8. 7. 2009, 3. 7. 2014 in 9. 7. 2014.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 12. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.12.2018