Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-101/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 12. 2018 do vključno 14. 12. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 16.422 lastnih delnic v skupni vrednosti 905.377 EUR, in sicer:

- 7. 12. 2018    3.361   delnic po povprečni tehtani ceni 55,35 EUR,
- 10. 12. 2018  3.004   delnic po povprečni tehtani ceni 55,20 EUR,
- 11. 12. 2018  3.053   delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR,  
- 12. 12. 2018  3.213   delnic po povprečni tehtani ceni 54,65 EUR,
- 13. 12. 2018     923   delnic po povprečni tehtani ceni 55,40 EUR in
- 14. 12. 2018  2.868   delnic po povprečni tehtani ceni 55,40 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 860.710 kar je predstavljalo 2,625 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 877.132 kar predstavlja 2,675 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 12. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.12.2018