Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-106/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 12. 2018 do vključno 20. 12. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.383 lastnih delnic v skupni vrednosti 634.957 EUR, in sicer:

- 17. 12. 2018      3.001   delnic po povprečni tehtani ceni 55,24 EUR,
- 18. 12. 2018      2.821   delnic po povprečni tehtani ceni 55,78 EUR,
- 19. 12. 2018      2.684   delnic po povprečni tehtani ceni 56,20 EUR in  
- 20. 12. 2018      2.877   delnic po povprečni tehtani ceni 55,95 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 877.132 kar je predstavljalo 2,675 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 888.515 kar predstavlja 2,709 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 12. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.12.2018