Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-12/19

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi 19. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 9.1. 2019. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo od 9.1.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave.  

 

KD d.d.
Datum: 09.01.2019