Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-4/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 4. 1. 2019 do vključno 10. 1. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.041 lastnih delnic v skupni vrednosti 348.651 EUR, in sicer:

- 4. 1. 2019      1.470   delnic po povprečni tehtani ceni 57,80 EUR,
- 7. 1. 2019      1.196   delnic po povprečni tehtani ceni 57,96 EUR,
- 9. 1. 2019      2.229   delnic po povprečni tehtani ceni 57,38 EUR in  
- 10. 1. 2019    1.146   delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR.
 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 901.284 kar je predstavljalo 2,748 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 907.325 kar predstavlja 2,767 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 11. 1. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 11.01.2019