Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-20/19

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih skupščine Slovenskega državnega holdinga d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga d. d. na podlagi devete alineje prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah, prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije sprejela sklep št. 47607-1/2019/3 z dne 10. 1. 2019, ki se glasi:

  1. "Vlada Republike Slovenije je sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga d.d.
  2. Vlada Republike Slovenije je sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.«

Navedeno obvestilo bo od 17. 1. 2019 objavljeno tudi na spletni strani www.sdh.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava
Slovenski državni holding d. d.
Datum: 16.01.2019