Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-31/19

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sklenitvi posojilnih pogodb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d. d. je zaključila postopek refinanciranja dela prejetih dolgoročnih posojil, v okviru katerega je z dvema bankama, tj. Banko Intesa Sanpaolo, d. d. in SID, d. d., podpisala pogodbi za dolgoročni, 10 letni posojili v skupni višini 43,7 milijonov evrov, od tega polovico vsaka od navedenih bank. Banki sta odobrili posojili pod enakimi pogoji, na nezavarovani osnovi, pogodbi pa vsebujeta finančne zaveze, ki bistveno ne odstopajo od finančnih zavez že sklenjenih posojil družbe.

Z refinanciranjem dela posojil se podaljšuje ročnost virov financiranja družbe, ob sočasni zamenjavi dela virov financiranja vezanih na variabilno obrestno mero z viri vezanimi na fiksno obrestno mero in znižanju stroškov financiranja.

Informacija bo od 31.1.2019 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 31.01.2019