Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-11/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 25. 1. 2019 do vključno 1. 2. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.556 lastnih delnic v skupni vrednosti 553.763 EUR, in sicer:

- 25. 1. 2019    1.716   delnic po povprečni tehtani ceni 57,72 EUR,
- 28. 1. 2019    2.528   delnic po povprečni tehtani ceni 58,27 EUR,
- 30. 1. 2019       808   delnic po povprečni tehtani ceni 58,04 EUR  
- 31. 1. 2019    2.241   delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR in  
- 1. 2. 2019      2.263   delnic po povprečni tehtani ceni 57,69 EUR 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 934.361 kar je predstavljalo 2,849 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 943.917 kar predstavlja 2,878 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 2. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 04.02.2019