Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-59/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o zaključku prodaje družbe Adriatic Slovenica d.d.

 

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group« ali »družba«) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost,  da je bil  dne 13.februarja.2019  odsvojen 100% delež v odvisni družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d. (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«). S prenosom vseh delnic družbe Adriatic Slovenica na novega imetnika družbo Generali CEE Holding, B.V.  je zaključen prodajni postopek v skladu s Pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica z dne 23.5.2018. 


Lazard je bil finančni svetovalec KD Group v zvezi s transakcijo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od  13. februarja 2019  na voljo na uradni spletni strani družbe www.kd-group.com, najmanj 5 let od datuma objave.

KD Group d.d.
Datum: 13.02.2019