Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-123/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Odstop člana nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

12. 3. 2019 je predsednik nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) prejel odstopno izjavo člana nadzornega sveta, gospoda Hans-Helmuta Fabryja. Gospod Hans-Helmut Fabry je v dopisu napisal, da z 12. 3. 2019 odstopa iz članstva v nadzornem svetu Krke. Predsedniku nadzornega sveta, članom nadzornega sveta in članom uprave se je v dopisu zahvalil za konstruktivno sodelovanje. Predvidoma bo gospod Hans-Helmut Fabry začel sodelovati z družbo, ki Krki neposredno konkurira.

Odstopna izjava je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 3. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.03.2019