Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-51/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Redna revizija: določitev načina trgovanja, minimalne vrednosti posla s svežnjem in koraka kotacije za borzni trg

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) je na podlagi določb Pravil, Navodil za trgovanje, in Navodil za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike preverila izpolnjevanje kriterijev likvidnosti vrednostnih papirjev in določila načine trgovanja ter skupine za vzdrževalce likvidnosti ter skladu z evropsko zakonodajo in objavljenimi podatki ESME določila minimalno velikost posla s svežnjem, nove korake kotacije za lastniške vrednostne papirje borznega trga.

Nova razvrstitev vrednostnih papirjev, minimalne vrednosti posla s svežnjem in korak kotacije se začnejo uporabljati z dnem 1. 4. 2019.

1. Razvrstitev vrednostnih papirjev v načine trgovanja

Redna revizija na podlagi kriterijev likvidnosti je zajemala obdobje od vključno 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 in je bila izvedena na dan 8. 3. 2019.

Navodila za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike določajo, da se neprekinjeno trguje z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, z delnicami investicijskih družb, z naložbenimi certifikati, z vrednostnimi papirji, ki imajo vzdrževalca likvidnosti ter z vsemi dolžniškimi vrednostnimi papirji. Za vse ostale vrednostne papirje se uporabi sistem kriterijev.

Rezultati revizije, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterijev za uvrstitev v neprekinjeno trgovanje, so podani v Prilogi. 

Izvedena redna revizija kriterijev likvidnosti je pokazala, da se način trgovanja spremeni v naslednjih primerih:

  • Delnice družbe Mercator, d. d. (MELR) se premesti iz neprekinjenega načina trgovanja v avkcijski način trgovanja.
  • Delnice družbe Salus, Ljubljana, d. d. (SALR) se premesti iz neprekinjenega načina trgovanja v avkcijski način trgovanja.

 

2. Minimalna vrednost posla s svežnjem pri lastniških vrednostnih papirjih

Minimalna vrednost posla s svežnjem pri lastniških vrednostnih papirjih ostaja 130.000,00 EUR.

 

3. Korak kotacije pri lastniških vrednostnih papirjih

Novi koraki kotacije za lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo v evrih, so razvidni iz razpredelnice v Prilogi.

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.03.2019