Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-53/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Redna revizija koraka kotacije za trg SI ENTER

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) je na podlagi določb Pravil SI ENTER, Pravil borze, in Navodil za trgovanje ter v skladu z evropsko zakonodajo in objavljenimi podatki ESME določila nove korake kotacije za lastniške vrednostne papirje trga SI ENTER.

Novi koraki kotacije za lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo v evrih, so razvidni iz razpredelnice v Prilogi in se začnejo uporabljati z dnem 1. 4. 2019.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.03.2019