Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-141/19

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih inštrumentov, družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d., z dne 21.3.2019:

Nadzorni svet družbe se je seznanil z oceno poslovanja družbe v letu 2018 ter sprejel poslovni načrt družbe za poslovno leto 2019.

To obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 22.03.2019