Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-1/19

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Popravek polletnega poročila 2018

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA, d.d., objavlja nerevidirano konsolidirano polletno poročilo družbe za obdobje januar – junij 2018.

Besedilo nerevidiranega konsolidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2018 se nahaja v priponki.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Popravek vsebuje dodane naslednje računovodske izkaze:

- izkaz vseobsegajočega donosa

- izkaz denarnih tokov

-izkaz gibanja kapitala.

Datum: 22.03.2019
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo za leto 2018