Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-164/19

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2018.

SDH je za potrebe državne statistike dne 1. aprila 2019 predložil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2018.

Nerevidirani računovodski izkazi SDH d. d. za leto 2018 ter primerjalni za leto 2017 so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Primerjalni izkazi za leto 2017 so revidirani.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo od 1. aprila 2019 dalje na spletni strani družbe www.sdh.si in bodo dostopne najmanj deset let od dneva objave

Uprava
Slovenski državni holding d. d.
Datum: 01.04.2019