Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-5/19

TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica

Sklic 28. skupščine delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d.

Uprava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006 - popr., 26/2007 - ZSDU-B, 33/2007 - ZSReg-B, 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 - skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, v nadaljevanju ZGD-1) in poglavja četrtič in šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

28. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v ponedeljek, 13.05.2019 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

Sklic 28. skupščine delničarjev družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., Gradivo za skupščino (predlogi sklepov z obrazložitvami), Letno poročilo 2018, Akt o ustanovitvi, Izjava družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1 ter Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini), so v pripetih dokumentih.

To obvestilo bo 11.04.2019 objavljeno na spletni strani družbe https://www.gea.si/ in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 11.04.2019