Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-204/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o unovčenju zavarovanja preko prenosa zastavljenih delnic družbe ISTRABENZ TURIZEM d. d. na podlagi pogodbe o finančnih zavarovanjih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je družba DUTB, d.d. dne 15. 4. 2019 za poplačilo zapadlih zavarovanih terjatev do družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., izvršila zastavno pravico na zastavljenih 908.413 delnicah z oznako HRPG izdajatelja ISTRABENZ TURIZEM d.d. (»Delnice HRPG«). Delnice HRPG so bile z dnem 15. 4. 2019 prenesene na trgovalni račun DUTB, d.d., s čimer je slednja pridobila pravice imetnika na Delnicah HRPG.

S tem, ko je DUTB, d.d. pridobila pravice imetnika na Delnicah HRPG so bile do zneska ocenjene vrednosti Delnic HRPG pobotane terjatve družbe DUTB, d.d. do družbe ISTRABENZ HOLDING, d.d.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 16.04.2019