Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-210/19

ABANKA d.d., Ljubljana

47. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 47. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 16. aprila 2019:

Nadzorni svet je potrdil revidirano Letno poročilo Abanke d.d. za leto 2018.

V letu 2018 je Abanka ustvarila 66,7 milijona evrov čistega dobička. Tudi v letu 2018 je nadaljevala z optimizacijo poslovanja, kar se je odrazilo v poenostavitvi in pohitritvi poslovnih procesov ter v stroških poslovanja, ki so bili v letu 2018 za 2,4 odstotka oziroma za 1,8 milijona evrov nižji kot v letu 2017. V skladu s strategijo zniževanja nedonosnih izpostavljenosti je banka s prodajo nedonosnih terjatev nadaljevala z aktivnim pristopom k zniževanju deleža nedonosnih kreditov, ki se je v Skupini Abanka v letu 2018 znižal za 5,6 odstotne točke na 4,6 odstotka.

Odlično poslovanje, kapitalska trdnost banke, visoka likvidnost in pomembno zmanjšanje deleža slabih posojil so vplivali tudi na bonitetno oceno banke, saj je mednarodna bonitetna agencija Moody's Investors Service Abanki v letu 2018 zvišala bonitetno oceno, s katero je Abanka ponovno dosegla investicijsko stopnjo.

V letu 2018 smo prenovili poslovno strategijo banke, pospešeno pa izvajamo tudi aktivnosti, ki smo si jih postavili v naši strategiji digitalne transformacije. Stalno se trudimo za povečanje zadovoljstva naših strank in ustvarjamo nove priložnosti na trgu, kar je tudi v skladu z našo vizijo, da želimo postati prva banka po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev. Pospešitev digitalne transformacije je tudi sicer eden od strateških programov banke, saj želimo ponujati storitve, ki so prilagojene našim strankam, so enostavne za uporabo ter so jim dosegljive kadarkoli in kjerkoli. Zavedamo se, da so zadovoljne stranke pogoj za dolgoročno uspešno poslovanje banke.

Nadzorni svet je potrdil tudi dnevni red in predloge sklepov za 39. skupščino Abanke d.d., ki bo 16. maja 2019, ter imenoval novo članico uprave Nado Mertik, ki bo svojo funkcijo nastopila 1. julija 2019 oziroma po pridobitvi licence regulatorja.

Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 17. aprila 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 17.04.2019