Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-33/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja letno poročilo za leto 2018.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 4. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.04.2019