Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-259/19

LUKA KOPER, d.d., Koper

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na redni seji dne 26.4.2019 preveril predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini delničarjev v potrditev. Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31. decembr 2018 znašal 29.252.442,43 evra, je naslednji:

- del bilančnega dobička v znesku 18.620.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,33 evra na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 10.632.442,43 evra ostane nerazporejen.

Informacija bo od 26.4.2019 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 26.04.2019