Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-265/19

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 31. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava 31. skupščino družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 28. 6. 2019 ob 13.00 uri  v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper. Sklic z dnevnim redom in ostalim gradivom je na voljo v pripetih dokumentih.

Informacija bo od 29.4.2019 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 29.04.2019