Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-283/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 26. redne skupščine delničarjev

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d. d., sklepa uprave družbe z dne 18. 4. 2019 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25. 4. 2019 uprava sklicuje

 

26. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 5. 6. 2019 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 26. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., za leto 2018, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavila dne 26. 4. 2019 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

 

Obvestilo bo od 3. 5. 2019 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Uprava
Datum: 03.05.2019