Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-277/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Dodatna točka 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

 

V skladu z 298. členom ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja, da je dne 23 . 4. 2019 od delničarjev Maksima Invest d.d. – v stečaju in Finetol d.d. – v stečaju, prejela zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red 28. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., sklicane za petek, 17. maja 2019 ob 13. uri v dvorani Galea Batana, Grand hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.

Dodatna točka dnevnega reda je priložena.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Datum: 30.04.2019
Pripeti dokumenti:  Dodatna točka dnevnega reda