Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-328/19

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Informacija o sprejemu revidiranega in konsolidiranega letnega poročila Skupine Prva, d.d. za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Skupina Prva, d.d., je na svoji seji dne 16.5.2019 obravnaval in sprejel revidirano in konsolidirano letno poročilo Skupine Prva, d.d. za leto 2018.

Letno poročilo je bilo sprejeto v vsebini, ki jo je sestavilo poslovodstvo družbe in je bilo dne 26.4.2019 objavljeno na spletni strani http://seonet.ljse.si,  ter je dostopno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 16.05.2019