Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-331/19

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2019

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 16. maj 2019 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 24. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2019.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2019 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 112,1 mio EUR, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2018. EBITDA je znašal 46,3 mio EUR, kar je 23 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Skupina Petrol je 37 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 16 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 20 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 15 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin in elektrika), 8 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 4 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 18,2 mio EUR, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2018.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2019 prodala 906,5 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 24 % več kot v prvih treh mesecih leta 2018. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 44,2 tisoč ton, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Prodaja elektrike je bila v prvih treh mesecih leta 2019 realizirana v višini 6,3 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 5,6 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2019 realizirala 130,8 mio EUR prihodkov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Konec marca 2019 je skupina Petrol poslovala preko 505 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 107, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 12 in na Kosovu 11.

V skupini Petrol se zavedamo, da je sodobna, dobro integrirana informacijska tehnologija nujna za nemoteno delovanje in optimizacijo poslovnih procesov. V letu 2019 se je v Petrolu po 18 mesecih pripravljalnih aktivnosti pričel uporabljati nov poslovno-informacijski sistem SAP. Z uvedbo SAP je bila prenovljena tudi vrsta drugih informacijskih rešitev, ki se povezujejo s tem sistemom. Tako so zaživele nove spletne strani in celovito prenovljen »self care« portal MojPetrol (spletna rešitev in mobilna aplikacija), s čimer se strankam ponuja prijazno in moderno rešitev, ki omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave
Datum: 17.05.2019