Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-370/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica 25. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 25. skupščine in ostala gradiva so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 5. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.05.2019