Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-26/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 27. 5. 2019 do vključno 31. 5. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 10.378 lastnih delnic v skupni vrednosti 627.246 EUR, in sicer:

- 27. 5. 2019   2.678   delnic po povprečni tehtani ceni 60,18 EUR,
- 28. 5. 2019   1.421   delnic po povprečni tehtani ceni 60,49 EUR,
- 29. 5. 2019      735   delnic po povprečni tehtani ceni 60,40 EUR,   
- 30. 5. 2019   2.992   delnic po povprečni tehtani ceni 60,25 EUR in
- 31. 5. 2019   2.552   delnic po povprečni tehtani ceni 60,93 EUR.
 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 969.793 kar je predstavljalo 2,957 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 980.171 kar predstavlja 2,989 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 6. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.06.2019