Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-28/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 6. 2019 do vključno 6. 6. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.564 lastnih delnic v skupni vrednosti 586.175 EUR, in sicer:

- 3. 6. 2019     3.079   delnic po povprečni tehtani ceni 61,50 EUR,
- 4. 6. 2019     3.252   delnic po povprečni tehtani ceni 61,38 EUR,
- 5. 6. 2019        717   delnic po povprečni tehtani ceni 61,00 EUR in   
- 6. 6. 2019     2.516   delnic po povprečni tehtani ceni 61,00 EUR.
   

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 980.171 kar je predstavljalo 2,989 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 989.735 kar predstavlja 3,018 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 7. 6. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 07.06.2019