Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-33/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 6. 2019 do vključno 20. 6. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 17.641 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.112.346,40 EUR, in sicer:

- 14. 6. 2019   3.750   delnic po povprečni tehtani ceni 62,28 EUR,
- 17. 6. 2019   3.851   delnic po povprečni tehtani ceni 62,73 EUR,
- 18. 6. 2019   2.864   delnic po povprečni tehtani ceni 63,00 EUR,   
- 19. 6. 2019   2.909   delnic po povprečni tehtani ceni 63,45 EUR in
- 20. 6. 2019   4.267   delnic po povprečni tehtani ceni 63,79 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.007.426 kar je predstavljalo 3,072 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.025.067 kar predstavlja 3,126 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 6. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.06.2019