Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-461/19

DZS, d. d., Ljubljana

Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba DZS, d.d. objavlja sklic redne skupščine delničarjev družbe DZS, d.d., ki bo 30. julija 2019 ob 13. uri na sedežu družbe DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.  

To sporočilo je dne 24.6.2019 objavljeno tudi v časopisu Dnevnik in bo od 24.6.2019 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                        Uprava družbe

Datum: 24.06.2019
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine delničarjev