Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-490/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o podpisu dodatka št. 2 k sporazumu o finančnem prestrukturiranju družbe ISTRABENZ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je z družbo DUTB, d.d. dne 28. 6. 2019 podpisala dodatek št. 2 k sporazumu o finančnem prestrukturiranju družbe ISTRABENZ d.d z dne 16. 7. 2018 (»Dodatek št. 2«).

Z Dodatkom št. 2 sta pogodbeni stranki spremenili roke za prodajo naložb in dogovorili možne načine reševanja insolvence družbe ISTRABENZ, d.d.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 03.07.2019